Symposium "AANDACHTSPUNTEN VOOR HET WATERBELEID"

Enkele foto's van ons symposium "AANDACHTSPUNTEN VOOR HET WATERBELEID" dat op 28 februari 2017 werd gehouden in een zaal van Waterschap Scheldestromen.


Bezoekers van het symposium
Voorzitter Stichting De Levende Delta, Jaap Geleijnse
Ir. F(rank) Spaargaren
Maaslandkering
Frans Koch tijdens zijn voordracht
Ir. Wil Lases
Ir. Frank Spaargaren en Ria de Feijter als panelleden
De panelleden achter de tafel.
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat geeft antwoord op een vraag uit de zaal.