Kies een categorieOnderzoek


ProSes

ProSes (Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium. In het Schelde-estuarium zijn veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid en natuurlijkheid van groot belang. Daarom hebben de Vlaamse en de Nederlandse regering op 11 maart 2005 een Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium vastgesteld. Deze Ontwikkelingsschets geeft op strategisch niveau aan, welke projecten en maatregelen moeten worden gerealiseerd om ervoor te zorgen dat de Schelde in 2010 veilig, toegankelijk en natuurlijk is. De Vlaams-Nederlandse Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes) heeft de schets voorbereid.
ProSes


NIOO-KNAW

Nederlands Instituut voor Ecologie Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) richt zich op fundamenteel en strategisch onderzoek naar organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen.
NIOO


Schelde Informatiecentrum

Deze site is hét informatiepunt over alles op, rond en in de Schelde, vanaf Gent tot aan de monding in de Noordzee. Met alles over de prachtige natuur in het Schelde-estuarium en hoe u daarvan kunt genieten, maar ook alles over de economische betekenis van de rivier, de bescherming tegen overstromingen en nog veel meer. Doorloop de linker menubalk en sta versteld van de unieke mogelijkheden van de Schelde.
Scheldenet


De Overschelde

Het denken over de veiligheid van de Delta in Zuid-West Nederland en Vlaanderen bevindt zich in een stroomversnelling. Ook voor het estuarium van de Schelde wordt nagedacht op welke maniereen optimale veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid kunnen worden gegarandeerd. In dit verband heeft Svašek Hydraulics in de afgelopen jaren een aantal studies uitgevoerd naar de mogelijkheid om tijdens storm de Oosterschelde te gebruiken als overloopgebied voor water uit de Westerschelde.
De Overschelde


Het Sigmaplan

Sinds 1977, toen het eerste SIGMAPLAN werd opgesteld, is de visie op het beheer van water in het algemeen en de Zeeschelde in het bijzonder sterk geëvolueerd. Bovendien moeten veranderingen ten gevolge van een mogelijke klimaatswijziging worden ingecalculeerd. Binnen het integraal waterbeheer wenst men rekening te houden met de verschillende functies die een waterloop kan hebben. In zekere zin gaat men dan ook terug naar het verleden, maar met een blik op de toekomst.
Sigmaplan