Lezing drs. I. de Vries, Deltares - 6 maart 2012

Op 6 maart 2012 organiseerden wij samen met Red onze Polders een donateuravond voor leden en belangstellenden. De sprekers waren:

de heren Mr. R.J. van der Kluit (Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zeeland) en Ir. I de Vries (senior advisor en specialist marine ecologie bij Deltares).
Het thema van de inleiding van de heer Van der Kluit is:
"Rijkswaterstaat en de Zuid Westelijke Delta".
De heer De Vries gaat vanuit zijn invalshoek in op:
"Lange termijn perspectieven voor de Westerschelde in de context van klimaatveranderingen en de mogelijkheden van procesherstel".

Download de presentatie. (25MB)

De Groeneveldlezing 28-10-2009 met als thema "voedsel"

Een interessant en boeiend verhaal over de verstedelijking van het platteland en de aanzienlijke gevolgen voor landbouw en ons voedsel via de supermarkten door prof. dr. A. (Auke) van der Woud. Hij ontving na afloop de Groeneveldprijs 2009. Auke van der Woud is hoogleraar architectuu- en stedenbouwgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen sinds 2002.

Auke van der Woud schreef het boek "Het ontstaan van het moderne Nederland", november 2009.

Hoe mooi een polder kan zijn

Afstudeer scriptie door Judith Floor van Universiteit van Wageningen

Judith Floor heeft zich op een uitstekende manier verdiept in de moeilijke materie en het complexe probleem rond de ontpoldering: "ONTPOLDERING LANGS DE WESTERSCHELDE" 

Op de donateursavond van 27-10-2009 in De Stenge in Heinkenszand hield zij een helder verhaal over de inhoud van haar scriptie.De vele geïnteresseerde vragen leidden herhaaldelijke tot boeiende discussies.
Download presentatie (PDF bestand)
 
Ook de scriptie "Ontpolderen langs de Westerschelde" van Judith Floor is openbaar en kan gedownload worden via de 'Lees verder' link hieronder.

Lees verder...

Voordracht Wil Lases tijdens Donateursbijeenkomst van 17 maart 2009

Tijdens de Donateursbijeenkomst van 17 maart 2009 heeft Wil Lases uit Tiel een boeiend en interessant verhaal gehouden over de historie van Honte naar Westerschelde ondersteund met een diapresentatie.


Maarten van Rossem belicht over het eeuwenoude cultuurlandschap in Nederland

vanaf 5 maart 2009 iedere donderdag om 19.55 uur op Ned 2.

Historicus Maarten van Rossem reist door ons land, langs eeuwenoude cultuurlandschappen. Hij ontmoet boeren en biologen, voorziet het landschap van eigenzinnig commentaar en gidst de kijkers door het Nederlands cultuurlandschap.

In zes afleveringen belicht Van Rossem onder andere de tuinwallen en terpen in het noorden, houtwallen en elzensingels in het oosten, kunstmatige beekjes op de Veluwe, en moren en dijken in het zuidwesten.
 http://vanrossem.ncrv.nl/