Brief van Minister 04-07-2008

Minister Verburg van LNV geeft commissie Nijpels ruimer mandaat.

Brief 09-04-2008 aan Vaste Kamercie Verkeer en Waterstaat 1e Kamer door Actiecomité "Red onze Polders"

Lees verder...

Brief van Minister 20-12-2007

Brief van Minister Verburg 20-12-2007 over inzage rijksprojectenbesluit

Brief aan Vast Kamercom V&W 08-12-2007 door De Levende Delta

Brief met een aantal vragen over en voorstellen voor creatieve oplossingen om ontpoldering te voorkomen.

Brief van Minister 17-07-2007

Uitgebreid antwoord van de Minister op drietal vragen GS Zeeland met 3 bijlagen d.d. 27 april 2007, 5 juli 2007 en vragen van mevrouw Corbey, EC

Brief van Minister 05-07-2007

Natuurprogramma Westerschelde; voortgang

Brief 17-04-2007

Brief aan de GS Zeeland met standpunt over Zeeuws voorstel Natuurherstel