Brief 08-09-2006

Brief aan Vaste Kamercommissie LNV en V&W over ontpoldering

Brief 11-07-2006

Inspraak startnotitie MER Hedwige- en Prosperpolder

Brief 29-06-2006

Brief aan Provinciale Staten van Zeeland over het zorgvuldig bekijken van alternatieven

Brief 25-01-2006

Brief aan de leden van de 2e Kamer; betreft Westerscheldeverdieping

Brief 10-12-2004

Brief aan leden van de 2e Kamer over verdieping en ontpoldering