Nieuws

24 september 2019

Brief verdroging Provincie Zeeland

09 januari 2013

TROTS op nieuwe folder

Stichting De Levende Delta komt met een nieuwe folder.
Lees 'm goed en geef door, zo veel u kan...

Download de folder

SYMPOSIUM - vrijdag 1 maart 2013

Aanwijzing van Natura 2000 gebieden en de daarbij behorende regelgeving heeft gevolgen voor hoe wij omgaan met land en water, en is dus van grote invloed op de economische exploitatie van die gebieden.
In dit symposium hebben wij gekozen voor Natura 2000 regelgeving in relatie met het Westerschelde dossier.

Voor de pauze hield de heer Ing A. Provoost, afdelingshoofd Waterkering voormalig Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, een boeiend betoog overhet onderwerp Westerschelde en natuurontwikkeling. Hij vertelde over goed gerealiseerde projecten t.a.v. de aanleg van buitendijkse schorren.
Download presentatie.

Daarna gaf de heer Mr. H.E. Woldendorp (Instituut voor Infrastructuur, milieu en Innovatie te Brussel) een duidelijke uitleg over Natura 2000: wettelijk kader van wat wel/niet mag. Hier en daar wat theoretisch; opmerkelijk was dat hij het publiek er nadrukkelijk op wees, dat Natura 2000 politieke keuzes zijn.
Download presentatie.

Na de pauze werden de aanwezigen wakker geschud door het prikkelende betoog van de heer Ir. A. Geuze, directeur van West 8 Urban Design & Landscape Architecture in Rotterdam over pijnpunten in Natura 2000 en gewenste innovaties. Presentatie vogt zeer waarschijnlijk in de week vanaf 18 maart 2013.

Tot slot vertelde de heer Ir. W.B.P.M. Lases over de Westerschelde: historisch- en waterloopkundig perspectief als basis voor biologische ontwikkeling. Hij toonde aan dat ALLEEN natuurlijke processen in de Westerschelde kunnen bijdragen aan een duurzame natuurontwikkeling. Niet ontpoldering van de Hedwigepolder.
Download presentatie.

Na de vier presentaties volgde een forumdiscussie o.l.v. de heer A van der Wouden, journalist en gespreksleider van de dag.

Terug

Een beeldimpressie van het symposium

Foto's gemaakt tijdens het symposium Natura 2000: zin en onzin in Middelburg op 1 maart 2013.


Jaap Geleijnse
Pauze
Ir. A. Geuze
Ir. W.B.P.M. Lases
De heer A. Bosman, VVD 2e kamerlid
De heer B. Feitel, CDA fractie Staten
De heer R. Ruissen, VVD fractie Staten
Het forum panel
De heer H. Maljaars, beleidsmedewerker SGP
Aandachtig publiek in de zaal
Luisteren en meedenken
Mr. H.E. Woldendorp


Deel dit