Nieuws

24 september 2019

Brief verdroging Provincie Zeeland

09 januari 2013

TROTS op nieuwe folder

Stichting De Levende Delta komt met een nieuwe folder.
Lees 'm goed en geef door, zo veel u kan...

Download de folder

Brief van DLD aan de Raad van State

Aagtekerke,  31 maart 2014

Aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Betreft: reactie op de beantwoording op zienswijze RIP Hedwigepolder.

Geachte leden van de Raad,

Na kennis te hebben genomen van de beantwoording op onze zienswijze op het RIP Hedwigepolder, leek het ons NIET zinvol om een beroepschrift (of een verzoek om een voorlopige voorziening) in te dienen.

De reden daarvoor moet gezocht worden in de kwaliteit van de beantwoording. We hebben daarom de vrijheid genomen u mededeling te doen van onze mening daarover.

We constateerden dat eenvoudigweg herhaald werd wat voorstanders van ontpoldering (cq het uiteindelijk politiek besluit) gedurende jaren (zonder zinvolle discussie over de onderliggende en soms willekeurig wisselende argumenten, voor zover die er waren) beweerd hebben en zich tot doel hebben gesteld.

Onze bezwaren waren gericht op de argumenten. Nu blijkt tot onze spijt dat het niveau van de beantwoording niet uitstijgt boven het bekende ‘welles-nietes’-niveau , hetgeen de kwaliteit van de procedure zeer zeker  niet ten goede komt.  Het maakt een eerlijke afweging onmogelijk. Het leidt tot niets en heeft ons derhalve doen afzien van verdere actie.


Stichting De Levende Delta
Brugstraat 32
4475 AP  Wilhelminadorp
Tel.: 0113-211 238

levendedelta@zeelandnet.nl

Corsanr. 13021491
Code: specifiek XLII

Namens bovengenoemde stichting en hoogachtend,
Dhr. W. de Visser (bestuurslid)
Tel.: 0118 582445

wedevee@zeelandnet.nl

 

Terug


Deel dit