Het ontstaan

Stichting “De Levende Delta” is ontstaan naar aanleiding van de breed heersende onvrede over de eenzijdige natuur/milieu-benadering van de ontpolderingsplannen in relatie tot de verdieping van de Westerschelde. Bij de oprichting nog “De Levende Schelde” geheten, heeft de stichting inmiddels visie en doelstellingen verbreed.

In 1999 vond op 26 juni ten huize van de heer drs. Huib Eversdijk te Rilland de eerste bijeenkomst plaats van een aantal mensen die zich verzetten tegen het idee om in Zeeland te ontpolderen in verband met de derde verdieping van de Westerschelde. Aanwezig waren: D.J. van der Have, initiatiefnemer en voorzitter, P.H. van der Weele, L. Eelkema, A. Dirkzwager, H. van der Maas, P. van der Maas, H. Eversdijk en S. Duvekot.

De heer Van der Have had na de commotievolle informatiebijeenkomsten over de voorgenomen ontpoldering in 1996, al zijn netwerk geïnformeerd en zijn opvattingen over deze ontwikkelingen kenbaar gemaakt. Zo informeerde hij Gedeputeerde Staten, de landelijke politieke partijen en verschillende wetenschappers. 

Tijdens de bijeenkomst van 26 juni 1999 stelde van der Have voor om te komen tot een vaste kern van personen die actief zouden worden tegen voorgenomen ontpolderingen in Zeeland. Deze kern zou zich vormen tot de Stichting De Levende Schelde. De heer Van der Have werd vice voorzitter van deze stichting.

Al snel bleek dat elders in de provincie belangstelling was voor de doelstelling van de Stichting. De zout-zoetwater problematiek in de Grevelingen kwam aan de orde, alsmede de randmeren en waterkwaliteit in Volkerak, Markiezaat en Zoommeer. Dit was aanleiding om de naam te veranderen in de Stichting De Levende Delta.

De heer Van der Have is tot aan het einde van zijn leven betrokken geweest bij het werk van de stichting. Hij bleef actief tijdens bijeenkomsten, bij het ontwikkelen van visie en tijdens informele contacten.

De visie
Stad & Platteland, Natuur & Cultuur, Economie & Milieu zijn fundamenteel complementair. De vitaliteit van de Zeeuwse en Hollandse delta is vervolgens afhankelijk van de kwaliteit van het evenwicht tussen deze schijnbare tegenstellingen. Bij het onbreken van een brede belangenbehartiger ziet Stichting De Levende Delta voor zichzelf een rol weggelegd als bewaker van deze kwaliteit.

De doelstelling
De doelstelling van de stichting is als volgt: "Het uitdragen van gewogen en onafhankelijke standpunten met betrekking tot maatregelen omtrent en de toekomst van het gehele zuidwestelijke estuariene gebied in Zeeland in al zijn facetten aan overheden, beleidsmakers, bedrijven, media, bewoners en belangengroepen."

Stichting De Levende Delta biedt een platform voor kritische beschouwingen, levendige discussies, diepgravende ideeën en onafhankelijk onderzoek.Deel dit