Nieuwsbrief Januari 2018

Deze nieuwsbrief biedt een terugblik op het jaar 2017 en januari 2018. Ook in 2017 is niet stil gezeten door het bestuur. Stichting De Levende Delta blijft betrokken met mee denken over verzilting, Ooster- en Westerschelde en landbouwgebieden (onnodig) omzetten in natuuromgevingen. Uiteraard zijn wij zeer teleurgesteld over het besluit van de Hoge Raad dat de Staat door mag gaan met onteigening van de Hedwigepolder.

Nieuwsbrief december 2016

De nieuwsbrief van december 2016. Veel nieuwe en interessante ontwikkelingen over de hydrobiografie van de Westerschelde. Heel boeiend om te lezen. Verder de veiligheid van Rijnmond-Drechtsteden en de bijdrage van Zeeland en nog veel meer.

HET BESTUUR VAN DLD WENST U DE ALLERBESTE WENSEN VOOR EEN VOORTVAREND 2017.

Nieuwsbrief december 2014

De nieuwsbrief van december 2014 met daarin een terugblik op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en onze visie's ook nà het Hedwige dossier! Nog genoeg te doen.

DLD WENST U ALLEN EEN GOED EN MOOI 2015!

Nieuwsbrief april 2014

De nieuwsbrief van april 2014 met het laatste nieuws over ontpolderen en andere zaken betreffende de Zuidwestelijke Delta.

Nieuwsbrief oktober 2013

Wij hebben onze zienswijze op het Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder in deze nieuwsbrief opgenomgen.

Nieuwsbrief mei 2012

Toelichting op het vele nieuws over wel / niet ontpolderen en
het alternatief van staatssecretaris Bleker: het zg. plan Bleker-2.

Nieuwsbrief juni 2011

Hierin aandacht voor de nieuwe visie van staatssecretaris Bleker op de Westerschelde en het NIET ONTPOLDEREN van de Hedwigepolder. Het kabinet kiest voor behoud van de Hedwigepolder.... Lees de nieuwsbrief juni 2011 over het "echt niet?" ontpolderen van de Hedwigepolder.

Nieuwsbrief maart 2011

Met korte terugblik op de (openbare) Donateursavond van 22 februari 2011. Een groot succes, grote opkomst, aandachtig publiek, boeiende sprekers. Stichting De Levende Delta: platvorm voor het open gesprek over de Zuidwestelijke Delta.

Nieuwsbrief december 2010

Met aankondiging van een openbare donateursavond op 22 februari a.s. Prof. Ir. Joost Schrijnen en Ir. Adriaan Geuze spreken over het leefbaar houden van de Delta.

Ook te lezen onze reactie op het Regeerakkoord en onze ideeën over het Kustlaboratorium, de inlage bij Bruinisse en Waterdunen.

Nieuwsbrief juli 2010

Met onder meer belangrijk nieuws over Plan Perkpolder met ons Persbericht t.a.v. Plan Perkpolder, stand van zaken Volkerak-Zoommeer, en de laatste berichten over ontwikkelingen rondom de Hedwigepolder.Deel dit