Historisch besef

Zeeland is stukje bij beetje opgebouwd en gestoffeerd door vele generaties Zeeuwen. We mogen met recht trots zijn op dit erfgoed. Stichting De Levende Delta ziet het dan ook als haar taak dit erfgoed levend en levendig te houden. Nadrukkelijk betekent dit ook dat boeren, tuinders, vissers en alle anderen op een effectieve manier de kost moeten kunnen blijven verdienen, zonder voortdurend aan beperkingen en betuttelingen te worden onderworpen door diverse overheden. Ook het echte ‘Zeeuws Eigene’ staat dus bij de stichting hoog in het vaandel. Geheel Zeeland heeft belang bij een goede veiligheid tegen rampen als in 1953. Vandaar dat Stichting De Levende Delta blijft zeggen: “Het geldt voor toen, nu en later: weerstaat de kracht van wind en water”. Sterke zeedijken en krachtige waterschappen blijven nodig.

Luctor et emergo
Het breed samengestelde bestuur van Stichting De Levende Delta ziet erop toe dat alle zaken die de vitaliteit van onze provincie aangaan kritisch worden bekeken en gevolgd. Bijvoorbeeld de plannen voor de verdieping van de Westerschelde, de zoetwaterproblematiek, ontwikkelingen rond het Veerse Meer, aanleg van een eiland in de monding van de Westerschelde, mariene cultures etc. Stichting De Levende Delta probeert met gewogen standpunten de belangen van alle Zeeuwse doelgroepen in een evenwichtig perspectief te plaatsen. En met deze website wil zij een platform bieden voor kritische beschouwingen, levendige discussies, diepgravende ideeën en onafhankelijk onderzoek.Deel dit