Donateursvergadering 22 februari 2011

Op 22 februari 2011 heeft in De Stenge in Heinkenszand de (openbare) Donateurbijeenkomst van onze Stichting plaatsgevonden.
Ongeveer 100 personen hebben aan de uitnodiging voor deze bijeenkomst gehoor gegeven.
Met erg veel belangstelling namen zij kennis van de inleidingen door Prof. Joost Schrijnen, Programmadirecteur Zuidwestelijke Delta en Ir. Adriaan Geuze, als landschapsarchitect verbonden aan West8 Architecten in Rotterdam, over het onderwerp
“De inrichting van Zeeland: hoe houden we de Delta levend”?

Na de opening van de bijeenkomst presenteerde de voorzitter de heer J.J. Geleijnse, de visie van De Levende Delta op “Natuurontwikkeling in de zuidwestelijke Delta”, een onderwerp dat nog steeds volop in de belangstelling staat. Deze visie is opgenomen in de NIEUWSBRIEF van maart 2011.


Deze visie kunt u lezen in het artikel Natuurvisie I, die later werd uitgebreid met Natuurvisie II.

Terug


Deel dit