Donateurs

Aanmelden donateurschap
Stichting De Levende Delta is een ideeële stichting zonder winstoogmerk. De brede belangenbehartiging wordt mede mogelijk gemaakt door enthousiaste vrijwilligers. Daarnaast is er geld nodig ter ondersteuning van hun werkzaamheden en om via de verschillende media en publiekelijk melding te maken van onze standpunten. Als u achter onze visie en doelstellingen staat, wordt dan persoonlijk donateur van Stichting De Levende Delta. Stort 30 euro of meer op bankrekeningnummer NL84RABO034.60.15.391 ten name van Stichting De Levende Delta.


Vul onderstaande gegevens in, stuur deze naar Stichting De Levende Delta.

* verplicht invullen