Algemeen

De standpunten die de Stichting "De Levende Delta" uitdraagt staan onder meer in het Beleidsplan 2007 - 2010 en in het stuk "Visie en Missie" (november 2009). Op basis van beschikbare informatie en opgebouwde ervaring omtrent een aantal prominente zaken die de vitaliteit van de Zeeuwse Delta aangaan komt zij tot gewogen standpunten.
Februari 2011 en januari 2012 hebben we ook onze gedachten over natuurontwikkeling in de Zuid-Westelijke delta opgeschreven. Zie hiervoor Natuurvisie I en Natuurvisie II.Deel dit