09 oktober 2009
Hertogin Hedwigepolder wordt opgeofferd voor natuurherstel
Op voorstel van het ministerie van LNV heeft de ministerraad besloten de unieke getijdennatuur langs de Westerschelde te herstellen via ontpoldering.
Een zwarte dag voor alle tegenstanders van ontpoldering.