06 mei 2012
Bezoek aan buitendijkse natuur bij Nummer Een tussen Hoofdplaat en Breskens.


 UITNODIGING

Buitendijks natuurherstel is de oplossing om niet te ontpolderen! 

Het buitendijks natuurherstel in De Westerschelde is al volop in ontwikkeling.

De Stichting en het Actiecomité “Red onze Polders” nodigen u uit om een kijkje te nemen bij dit project van deze buitendijkse natuur  bij Nummer Een tussen Hoofdplaat en Breskens.

 

Adri Provoost van waterschap Scheldestromen, ontwerper en betrokken bij dit project zal onze gids zijn.

Komt u ook?

Datum:   donderdag 24 mei aanvang 19.00 uur

Locatie:  verzamelen bij het gemaal Nummer Een,

             te bereiken vanaf de weg Hoofdplaat-Breskens.


Na de rondleiding praten we na in café De Vriendschap te Hoofdplaat.


Opgave via mail: eendragt@ziezo.biz  
tel. 0115 431718
Secretariaat: Nout en Magda de Feijter