Brief ZLTO, Red onze Polders en De Levende Delta

Brief DLD aan de politiek


21 mei 2012
Brief DLD
Er heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden met verschillende bestuursleden en met leden van ZLTO en Red onze Polder en leden van politieke partijen.

Bijgesloten vindt u de brief over de standpunten en visie van Stichting De Levende Delta t.a.v. de discussies in de Tweede Kamer van 19 april en 16 mei jl. en met het oog op de in stemming te brengen moties gepland op dinsdag 22 mei a.s., tevens gestuurd aan de woordvoerders van de commissie EL&I in de 2e Kamer.

De Stichting Red onze Polders, ZLTO en Stichting De Levende Delta hebben tevens een gezamenlijke brief geschreven, die begin vorige week naar alle politieke partijen is gestuurd. Alle versies zijn identiek en gemakshalve hebben wij de versie aan de VVD op onze site geplaatst.
In deze brief doen wij gezamenlijk een aanbeveling voor het komend verkiezingsprogramma.