Download bestand

30 september 2013
Ontwerp-Inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder
Het Ontwerp-Inpassingsplan voor de Hertogin Hedwigepolder ligt ter inzage. Zienswijzen kunnen ingeleverd worden tot 30 september 2013. Op 26-09-2013 heeft Stichting De Levende Delta haar zienswijze ingeleverd.

Zie verder Actueel.