Validatieonderzoek Grondmij

Op 9 oktober 2009 verscheen het rapport naar de haalbaarheid van buitendijks natuurherstel bij de Westerschelde. Voor het rapport wordt verwezen naar de download via het ministerie van LNV.

Lees verder...

Advies Commisie Nijpels - oktober 2008

Op 21 oktober 2008 heeft de voorzitter van de Commissie Natuurherstel Westerschelde drs. E.H.T.M. Nijpels advies gepresenteerd: "Wennen aan de Westerschelde".

Voor inzage van het rapport verwijzen wij naar www.commissienatuurherstelwesterschelde.nl

 

Deltacommissie

Op 3 september 2008 presenteerde de voorzitter van de Deltacommissie, Prof. Dr. C.P. Veerman, haar advies: "Samenwerken met water". Voor rapport of samenvatting en meer nieuws van de Deltacommissie verwijzen wij naar www.deltacommissie.com

Commissie Maljers 2006

De Provincie Zeeland heeft een onafhankelijke commissie van deskundigen gevraagd alternatieven te onderzoeken voor de aanleg van 600 hectare nieuwe estuariene natuur langs de Westerschelde. Deze commissie, met als voorzitter prof. drs. F.A. Maljers, heeft 80 alternatieven onderzocht.

Lees verder...


Deel dit