Persbericht van Stichting De Levende Delta, 25-09-2008, in PZC

Jaap Geleijnse ( Ellemeet, 1941) is benoemt als voorzitter van de Stichting De Levende Delta.
De Levende Delta heeft een actieve rol in het verzet tegen de plannen voor ontpoldering in Zeeland, en fungeert daarnaast als een denktank voor een evenwichtige maatschappelijke ontwikkeling van de Zeeuwse Delta.
Jaap Geleijnse volgt Jaap Ventevogel op; voorheen was Drs. Huib Eversdijk jarenlang voorzitter van De Levende Delta

Jaap Geleijnse is geboren en getogen op Schouwen Duiveland.  Hij was werkzaam bij Rijkswaterstaat in Zeeland en jarenlang lid van de gemeenteraad van Zierikzee en Schouwen Duiveland. Hij was als waterstaatsman verantwoordelijk voor het onderhoud van de Oosterschelde kering en laatstelijk als projectleider van de aanleg van de Katse Heule (doorlaatmiddel Veerse Meer) en de bypasses bij de Zandkreek- en de Grevelingensluis (Bruinisse).Jaap is nu actief onder andere als voorzitter van de Federatie van Beroepsvissers van Zuid West Nederland en talloze andere maatschappelijke organisaties, zowel in de visserijsector als daarbuiten. Water, waterkwaliteit en waterbeheersing vormen de rode draad door het leven van Jaap Geleijnse. Hij is al meerdere jaren bestuurlijk bij het werk van de Stichting De Levende Delta betrokken.
De Levende Delta werkt thans een nieuw beleidsplan uit op basis waarvan de strijd voor een evenwichtige ontwikkeling van de Zeeuwse Delta en gebaseerd op een breed draagvlak in de Zeeuwse samenleving kan worden voortgezet.

Wisseling van het secretaris / penningmeesterschap
Op 1 september jl. heeft Hans Franken ( Goes, 1944) deze taken in het bestuur overgenomen van Willem de Landgraaf die overigens deel blijft uitmaken van het bestuur.  Hans Franken is oud directeurbestuurder van de woningcorporatie RWS partner in wonen in Goes. In verband met deze functiewijziging is ook het adres van het secretariaat gewijzigd:
 Stichting De Levende Delta, p/a J.F.J. Franken, Brugstraat 32, 4475 AP Wilhelminadorp. Tel. 0113-211238.  (E-mail en internet adres zijn niet gewijzigd!)

Terug


Deel dit