Persbericht van Stichting De Levende Delta - 01-09-2009

Wilhelminadorp, 01 september 2009.
 
Persbericht.
 
Stichting De Levende Delta heeft met verontrusting kennis genomen van de uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen, waarin hij zijn Belgische collega Yves Leterme heeft toegezegd dat de Schelde verdragen onverkort zullen worden uitgevoerd. Als minister van Buitenlandse Zaken, tijdens de verkiezingscampagne actief in de strijd tegen ontpolderen, had hij als lid van de regering zijn Belgische collega moeten wijzen op het kabinetsbesluit en op de aantekeningen van de Tweede en Eerste Kamer tijdens de behandeling van de Scheldeverdragen.
Blijkbaar stuurt de minister van Buitenlandse Zaken nu aan op een spoedige ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder, en neemt hij afstand van het kabinetsbeleid. Bovendien lijkt hij daarmee te zwichten voor de chantage van natuur en milieuorganisaties die hebben toegezegd dat zij hun procedure bij de Raad van State zullen intrekken wanneer het kabinet alsnog tot ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder overgaat.
 
De Zeeuwse Milieu Federatie en de Stichting Het Zeeuwse Landschap wensen zich niet neer te leggen bij democratische processen. Immers zowel in provinciale Staten, in de Tweede en in de Eerste Kamer is het ontpolderen en de onvrijwillige grondverwerving steeds afgewezen.
 
Stichting De Levende Delta accepteert de gijzeling van de Zeeuwse samenleving door natuur en milieu organisaties niet. Mocht de regering alsnog zwichten en haar eerder genomen besluit herzien, dan zullen wij alle middelen die tot onze beschikking staan inzetten om het ontpolderen te voorkomen, en de uitvoering tegen te gaan. De Zeeuwse bevolking wordt opgeroepen alert te zijn en zich voor te bereiden op volgende acties.
 
Stichting De Levende Delta
Secretariaat:  Brugstraat 32
4475 AP Wilhelminadorp
info@delevendedelta.nl

Wilt u reageren, neem dan contact op met de voorzitter Jaap Geleijnse
Tel.: 0111 - 413481

Terug


Deel dit