Persbericht van Stichting De Levende Delta, 03-12-2007

PERSBERICHT

Nieuw alternatief kan impasse doorbreken

Een innovatie in de waterbouw kan uitkomst bieden in het conflict over ‘natuurherstel versus ontpolderen’ dat de gemoederen in heel Zeeland al enkele jaren beheerst. De Levende Delta heeft zich niet alleen met kracht verzet tegen het ontpolderen, maar heeft zich ook tot het uiterste ingespannen om met alternatieven te komen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van een netwerk van donateurs en sympathisanten en met ondersteuning van wetenschappers. Op basis hiervan diende De Levende Delta eerder zes alternatieven in bij de commissie Maljers, zonder dat dit echter leidde tot het gewenste resultaat.

Een speurtocht naar ideeën bij mensen uit de praktijk van de waterbouw heeft op het laatste moment echter tot een spectaculaire doorbraak geleid. BosKalis en WL Delft/ Deltares i.o. onderzochten de mogelijkheid om met toepassing van een recente innovatie natuurherstel op een deel van het Verdronken Land van Saeftinghe uit te voeren zonder dat dit leidt tot problemen met vervuild slib of onacceptabel hoge kosten. Het onderzoek is hedenmorgen aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Verkeer & Waterstaat overhandigd, zodat het nog deel kan uitmaken van het beraad van heden.

Toepassing van de nieuwe techniek is dermate positief dat aan alle voorwaarden voor Natuurherstel kan worden voldaan en geen belemmeringen meer aanwezig zijn voor goedkeuring van het Verdrag met Vlaanderen over de Westerschelde. 

Op maandag 3 december 2007, om 16.30 uur zal een presentatie van het plan plaatsvinden in de raadzaal van het Stadskantoor van Goes, M.A. de Ruyterlaan 2 te Goes.


Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Jaap Ventevogel 0654295529 of Jan Schuurman Hess 0644916514


Kloetinge, 3 december 2007 

Terug


Deel dit