PZC 15-05-2007

Delta moet weer voorbeeld worden

BRUINISSE - Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties vindt dat het kabinet snel met een investeringsprogramma voor de Delta op de proppen moet komen. Een manifest van die strekking werd gisteren aangeboden aan staatssecretaris Huizinga (CU) van Verkeer en Waterstaat. Directeur Boer van Natuurmonumenten geeft staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat het manifest voor investeringen in de Delta.

Slideshow image
Directeur Boer van Natuurmonumenten geeft staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat het manifest voor investeringen in de Delta. foto Marijke Folkertsma De bewindsvrouw sprak op haar werkbezoek aan Zeeland in het dienstgebouw van de Krammersluis ( Philipsdam) met vertegenwoordigers van diverse organisaties, onder wie directeur J. Boer van Natuurmonumenten en voorzitter K. Coppoolse van Recron Zeeland. Met name de waterkwaliteit van het Volkerak-Zoommeer duldt geen uitstel meer, aldus de brede maatschappelijke coalitie. De elf organisaties vragen de staatssecretaris 'een doorbraak naar een duurzame zoute oplossing' in gang te zetten. Tegelijkertijd moet er een zoetwatervoorziening komen voor de aangrenzende landbouwgebieden.

De Delta kan volgens de elf ondertekenaars van het manifest worden beschouwd als 'de navelstreng van Nederland'. Problemen met de afvoer van rivieren, verzilting, de transportfunctie en het samengaan van economische en ecologische doelstellingen moeten daarom op de parlementaire agenda worden gezet. Daarnaast ziet de maatschappelijke coalitie kansen voor het gebied als proeftuin voor innovatieve ontwikkelingen op het vlak van water, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. "Het Deltagebied is lang een internationaal in het oog springende voorbeeldregio geweest van waterbouwkunde. Die voorbeeldfunctie moet, met een bredere inhoud, ook voor de toekomst behouden blijven." Gewaarschuwd werd in dat verband dat maatregelen rond het Natura 2000-beleid en de Kaderrichtlijn Water geen rem op de regio moet zetten, maar juist kansen dient te bieden.

Staatssecretaris Huizinga toonde zich vooral ingenomen met het feit dat het manifest zo breed wordt gedragen. De samenwerking van natuurclubs (Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap, Zeeuwse Milieufederatie en Natuurmonumenten) enerzijds en branche-organisaties (Mossel, de Kring van Brabants-Zeeuwse Werkgevers, Kamer van Koophandel en Recron) is beslist niet alledaags, weet Huizinga. "Het onderstreept voor mij de noodzaak de handen ineen te slaan om de problemen in de Zuidwestelijke Delta het hoofd te kunnen bieden. Dit biedt een goede basis." De staatssecretaris gaf aan geen toezeggingen te kunnen doen.

Secretaris J. van Geesbergen van de producentenorganisatie Mossel toonde zich na afloop van het 'ronde-tafelgesprek' optimistisch over de kans dat Den Haag iets doet met het Zeeuws pleidooi. De kwaliteitsverbetering van het Veerse Meer door de inlaat van zout water bewijst volgens hem de kracht van relatief eenvoudige maatregelen.

Voor het Volkerak-Zoommeer verwacht Van Geesbergen hetzelfde effect. Als ik denk aan de extra mogelijkheden die dat voor onze sector biedt, gaat mijn hartje daar beslist wat sneller van kloppen. Dat geld moet er gewoon komen!
Een brede coalitie van natuur- en branche-organisaties heeft een manifest opgesteld waarin wordt gepleit voor serieuze investeringen in de Zeeuwse Delta.

Terug


Deel dit