Persbericht van Stichting De Levende Delta 19-08-2009

PERSBERICHT                                                            Wilhelminadorp, 19 augustus 2009

Stichting De Levende Delta dringt aan op een snelle uitvoering van het wegbaggeren van de drempels in de Westerschelde.

De afgelopen jaren is, ook door de natuur- en milieuorganisaties onderschreven dat het wegnemen van de drempels in de Westerschelde geen of te verwaarlozen invloed hebben op het natuurlijk milieu in de Westerschelde.

De gemaakte afspraken met Vlaanderen moeten daarom zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

De enige reden waarom de natuur- en milieuorganisaties zich verzetten tegen het uitbaggeren van de drempels in de Westerschelde is dat zij zich niet willen neerleggen bij het kabinetsbesluit van 17 april jl. Met dat besluit heeft het Kabinet een streep gezet onder de plannen voor ontpoldering langs de Westerschelde en aangegeven dat de gewenste 600 hectare schorren en slikken buitendijks worden gecreëerd. Die maatregel schept de door alle partijen gewenste natuurgebieden voor vogels en biedt tegelijkertijd een verhoging van de veiligheid.

Stichting De Levende Delta hoopt dat zowel het Zeeuws provinciebestuur als de natuur- en milieuorganisaties hebben ingezien dat na 13 jaar discussie er geen draagvlak is, noch in het Nederlands parlement, noch in de Zeeuwse samenleving voor het ontpolderen. Het herstel van natuur en milieu in de Zeeuwse Delta is op tal van manieren, op tal van locaties mogelijk en wenselijk. Stichting De Levende Delta doet hierbij een oproep aan alle Zeeuwse partijen om hierover de dialoog aan te gaan, als ook om op korte termijn de afspraken met Vlaanderen na te komen.

Stichting De Levende Delta

Voor nadere informatie: Jaap Geleijnse, voorzitter, tel. 0111-413481 / 06-20443184

 

Terug


Deel dit