PZC 08-07-2008

DEN HAAG - Als er goede ecologische argumenten zijn, mogen maatregelen voor natuurherstel Westerschelde ook buiten de rivier worden genomen.

De Europese regels bieden daarvoor de ruimte.
door Rinus Antonisse in PZC 08-07-2008

Minister Gerda Verburg (CDA, Landbouw en Natuur) schrijft dit in een brief aan de Eerste Kamer. Daarin licht ze de aangepaste taakopdracht van de commissie Nijpels toe. Die zoekt naar andere oplossingen voor het onder water zetten van de Hedwigepolder bij Saeftinge.

Vorige week zei Verburg in een debat met de Eerste Kamer over de nieuwe Scheldeverdragen - waarin ontpoldering van de Hedwigepolder (en een deel van de Vlaamse Prosperpolder) en uitbreiding van het Zwin zijn opgenomen - al dat de commissie Nijpels van haar 'carte blanche' krijgt om alternatieven voor ontpoldering van de Hedwigepolder te zoeken. Dat deed ze onder zware druk van de Senaat, waarin zich een meerderheid tegen ontpolderen aftekende.

In haar brief legt Verburg uit wat ze daaronder verstaat: niet alleen zoeken in de Westerschelde, maar ook kijken naar alternatieven om herstel van het Scheldebekken elders te verwezenlijken. De minister merkt op dat de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn - op grond waarvan Nederland verplicht is wat te doen aan de verslechterde natuurwaarden in de Westerschelde - de lidstaten vrij laat in de keus van maatregelen. Wel is het zo dat herstel doorgaans in het desbetreffende gebied zelf, of in de directe omgeving ervan, moet plaats vinden, aldus Verburg.

De commissie Nijpels kan met eigen voorstellen komen, maar mag ook voorstellen van derden overnemen. De termijn waarbinnen mensen ideeën kunnen aandragen heeft Verburg verlengd tot 1 augustus. De commissie moet vóór 1 november klaar zijn.

Met haar carte blanche hoopt de minister de Eerste Kamer zover te krijgen dat vandaag de Scheldeverdragen goedgekeurd worden. Dan is de weg vrij om op Zeeuws grondgebied met de derde verdieping van de Westerschelde te beginnen. In Vlaanderen wordt daar al sinds eind december vorig jaar aan gewerkt.

Terug


Deel dit