PZC 05-04-2007

Kamer wil ook Hedwigepolder niet laten ontpolderen

DEN HAAG - Het afblazen van de ontpoldering in het middendeel van de Westerschelde gaat de Tweede Kamer nog niet ver genoeg. SGP, CDA, VVD, CU en SP willen dat ook wordt gezocht naar mogelijkheden om ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder te voorkomen.

De Kamer heeft vorig jaar in een motie vastgelegd dat de regering op zoek moet naar alternatieven voor ontpoldering in Zeeland en dat grondeigenaren in ieder geval niet mogen worden onteigend. Woordvoerders van de fracties die destijds voor de motie stemden - nu nog steeds een ruime Kamermeerderheid - reageren positief op het bericht dat gedeputeerde Van Zandbrink (PvdA, natuur en water) overeenstemming heeft bereikt met belangenorganisaties over alternatieven voor 300 van de benodigde 600 hectare getijdennatuur.

,,Het begint de goede kant op te gaan", zegt SGP-Kamerlid Van der Staaij. ,,Er werd altijd keihard gesteld dat aan ontpoldering van die 600 hectare niet viel te ontkomen. Onder politieke en maatschappelijke druk blijkt dat toch vloeibaar te zijn." Alle reden om ook voor de Hedwigepolder een alternatief te vinden, zegt hij. Wat hem betreft blijft de motie onverkort van kracht.

CDA-Kamerlid Koppejan wijst erop dat het grootste deel van de nu nog te verwerven gronden in bezit is van één Belgische eigenaar. ,,Op het moment dat hij verkoopt, staan wij daar machteloos tegenover."

VVD-Kamerlid Snijder vindt dat hoe dan ook een alternatief voor de Hedwigepolder moet worden gevonden. ,,Dat lijkt me zeker mogelijk." De Kamerleden Cramer (CU) en Polderman (SP) houden zich op de vlakte.

Ervan uitgaande dat de Hedwige- en Prosperpolder worden omgevormd tot getijdennatuur, pleit gedeputeerde Van Zandbrink voor vorming van een grenspark Groot Saeftinge. Samen met het Verdronken Land één natuur- en landschapsgebied aan beide kanten van de grens. Hij vroeg gisteren minister Verburg van LNV dat te onderzoeken. De gedeputeerde ziet vooral voordelen voor de regionale economie. Van Zandbrink ontmoette de minister bij de installatie van de nieuwe adviescommissie voor het grensoverschrijdend park De Zoom- Kalmthoutse Heide. Hij sprak ook met haar over het nieuwe natuurpakket waarover een akkoord is. Statenlid J. Robesin (PvZ) wil daarover het naadje van de kous weten. Hij suggereert dat Van Zandbrink om politieke redenen informatie naar de PZC lekte. (E.J. Rozendaal)

Terug


Deel dit