Persbericht van Stichting De Levende Delta - 11-07-2010

PERSBERICHT, Wilhelminapolder 11 juli 2010.
 
De stichting de Levende Delta steunt de gemeenteraad van Hulst om de onteigeningsprocedure voor het Plan Perkpolder op dit moment niet door te zetten.
Tijdens een recent werkbezoek heeft het bestuur van Stichting De Levende Delta duidelijk geconstateerd dat de ontwikkeling van het Plan Perkpolder stagneert en dat de provinciale overheid op geen enkele wijze serieuze inspanningen doet inzake grondverwerving of compensatie in de richting van boeren en bewoners in het gebied.
Bovendien werd tijdens het werkbezoek andermaal duidelijk dat de provinciale overheid ten aanzien van de veiligheid in het gebied de grootst mogelijke risico's neemt met de ontpoldering van gedeelten van de Noorddijkpolder, de Perkpolder en de Noordhofpolder.
Met de geplande uitvoering van het Plan Perkpolder zal kostbare landbouwgrond op zoet grondwater worden vernietigd en zal enorme verzilting in het gebied optreden.
De aanleg en ontwikkeling van een jachthaven bij Perkpolder, het gevaarlijkste en nauwste punt op de Westerschelde, zal tot onaanvaardbare risico's op het water leiden.
De economische crisis legt in de ogen van de stichting de Levende Delta, een bom onder het plan Perkpolder; er is geen enkele zekerheid dat de noodzakelijke verkoop van appartementen en tweede woningen zal slagen.
Daardoor worden de investeringen van de provinciale en gemeentelijke overheid uiterst risicovol en eigenlijk onaanvaardbaar: een debacle als in Groningen met de Blauwe Stad kan Zeeland zich financieel en maatschappelijk niet veroorloven.
Stichting De Levende Delta dringt er bij de provincie Zeeland op aan om onaanvaardbare risico’s op het gebied van (zoet) waterveiligheid en financiën in het Plan perkpolder te vermijden.
Zij vindt het onaanvaardbaar dat een streek gedurende meer dan een decennium wordt gegijzeld met plannen waarvan de economische waarde en impuls onrealistisch blijkt.
Ook dringt De Levende Delta er op aan om met de grootste mogelijke zorgvuldigheid en openheid om te gaan met de boeren en bewoners in het gebied. Het kan niet zo zijn dat zij de prijs moeten betalen voor onrealistische plannen van verschillende overheden en projectontwikkelaars.
Zij pleit er nadrukkelijk voor om alsnog het regime van de Crisis- en Herstelwet van de projekten in Zeeuws Vlaanderen af te halen.
Tenslotte pleit zij er voor om nader onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijke risico’s van de kwaliteit van het (bitumen)zand waarmee het strandje van Perkpolder recent is opgehoogd.
 
 

Terug


Deel dit